C C C C A+ A A- X

Декларации по ЗПКОНПИ

Регистър на подадените декларации по чл.35, ал.1, т.2 по ЗПКОНПИ - служители

No по ред Входящ No Дата на подаване Вид на декларацията по чл.35 ЗПКОНПИ Три имена на декларатора Длъжност Декларация / файл
1 РД-11-66 03.04.2019 чл.35, ал.1, т.2, част I Ина Петрова Георгиева съдебен секретар  
2 РД-11-67 03.04.2019 чл.35, ал.1, т.2, част II Ина Петрова Георгиева съдебен секретар линк
3 РД-11-80 15.04.2019 чл.35, ал.1, т.2, част I Лидия Петрова Ненова съдебен администратор  
4 РД-11-81 15.04.2019 чл.35, ал.1, т.2, част II Лидия Петрова Ненова съдебен администратор линк
5 РД-11-83 16.04.2019 чл.35, ал.1, т.2, част I Антони Антонов Митрофанов призовкар  
6 РД-11-84 16.04.2019 чл.35, ал.1, т.2, част II Антони Антонов Митрофанов призовкар линк
7 РД-11-86 16.04.2019 чл.35, ал.1, т.2, част I Диана Маринова Стойкова съдебен деловодител  
8 РД-11-87 16.04.2019 чл.35, ал.1, т.2, част II Диана Маринова Стойкова съдебен деловодител линк
9 РД-11-88 16.04.2019 чл.35, ал.1, т.2, част I Радинка Стефанова Кулвкова - Атанасова съдебен секретар  
10 РД-11-89 16.04.2019 чл.35, ал.1, т.2, част II Радинка Стефанова Кулвкова - Атанасова съдебен секретар линк
11 РД-11-90 17.04.2019 чл.35, ал.1, т.2, част I Анелия Стефанова Кисьова съдебен архивар  
12 РД-11-91 17.04.2019 чл.35, ал.1, т.2, част II Анелия Стефанова Кисьова съдебен архивар линк
13 РД-11-92 17.04.2019 чл.35, ал.1, т.4 Анелия Стефанова Кисьова съдебен архивар  
14 РД-11-93 17.04.2019 чл.35, ал.1, т.4 Антони Антонов Митрофанов призовкар  
15 РД-11-95 18.04.2019 чл.35, ал.1, т.2, част I Даниела Атанасова Марчева съдебен архивар  
16 РД-11-96 18.04.2019 чл.35, ал.1, т.2, част II Даниела Атанасова Марчева съдебен архивар линк
17 РД-11-98 22.04.2019 чл.35, ал.1, т.2, част I Маргарита Иванова Иванова съдебен деловодител  
18 РД-11-99 22.04.2019 чл.35, ал.1, т.2, част II Маргарита Иванова Иванова съдебен деловодител линк
19 РД-11-100 22.04.2019 чл.35, ал.1, т.2, част I Георги Иванов Болтаджиев призовкар  
20 РД-11-101 22.04.2019 чл.35, ал.1, т.2, част II Георги Иванов Болтаджиев призовкар линк
21 РД-11-102 22.04.2019 чл.35, ал.1, т.2, част I Ганка Бонева Велчева ЗС "Деловодство"  
22 РД-11-103 22.04.2019 чл.35, ал.1, т.2, част II Ганка Бонева Велчева ЗС "Деловодство" линк
23 РД-11-109 23.04.2019 чл.35, ал.1, т.2, част I Николай Пенков Пенков призовкар  
24 РД-11-110 23.04.2019 чл.35, ал.1, т.2, част II Николай Пенков Пенков призовкар линк
25 РД-11-111 23.04.2019 чл.35, ал.1, т.2, част I Галя Ганчева Димитрова счетоводител СИС  
26 РД-11-112 23.04.2019 чл.35, ал.1, т.2, част II Галя Ганчева Димитрова счетоводител СИС линк
27 РД-11-113 23.04.2019 чл.35, ал.1, т.2, част I Дарина Георгиева Илиева съдебен деловодител  
28 РД-11-114 23.04.2019 чл.35, ал.1, т.2, част II Дарина Георгиева Илиева съдебен деловодител линк
29 РД-11-118 25.04.2019 чл.35, ал.1, т.2, част I Анета Николова Хайтова съдебен деловодител  
30 РД-11-119 25.04.2019 чл.35, ал.1, т.2, част II Анета Николова Хайтова съдебен деловодител линк
31 РД-11-125 07.05.2019 чл.35, ал.1, т.2, част I Мария Николова Кирова съдебен деловодител  
32 РД-11-126 07.05.2019 чл.35, ал.1, т.2, част II Мария Николова Кирова съдебен деловодител линк
33 РД-11-127 07.05.2019 чл.35, ал.1, т.2, част I Милен Ганчев Димитров системен администратор  
34 РД-11-128 07.05.2019 чл.35, ал.1, т.2, част II Милен Ганчев Димитров системен администратор линк
35 РД-11-129 07.05.2019 чл.35, ал.1, т.2, част I Надежда Стефанова Косева съдебен деловодител  
36 РД-11-130 07.05.2019 чл.35, ал.1, т.2, част II Надежда Стефанова Косева съдебен деловодител линк
37 РД-11-131 07.05.2019 чл.35, ал.1, т.2, част I Надежда Любомирова Гатева съдебен деловодител  
38 РД-11-132 07.05.2019 чл.35, ал.1, т.2, част II Надежда Любомирова Гатева съдебен деловодител линк
39 РД-11-133 07.05.2019 чл.35, ал.1, т.2, част I Галина Маринова Бачийска съдебен деловодител  
40 РД-11-134 07.05.2019 чл.35, ал.1, т.2, част II Галина Маринова Бачийска съдебен деловодител линк
41 РД-11-137 09.05.2019 чл.35, ал.1, т.2, част I Ивелина Тодорова Косева счетоводител  
42 РД-11-138 09.05.2019 чл.35, ал.1, т.2, част II Ивелина Тодорова Косева счетоводител линк
43 РД-11-139 09.05.2019 чл.35, ал.1, т.2, част I Ваня Илиева Николова съдебен секретар  
44 РД-11-140 09.05.2019 чл.35, ал.1, т.2, част II Ваня Илиева Николова съдебен секретар линк
45 РД-11-141 09.05.2019 чл.35, ал.1, т.2, част I Лидия Красимирова Симеонова съдебен секретар  
46 РД-11-142 09.05.2019 чл.35, ал.1, т.2, част II Лидия Красимирова Симеонова съдебен секретар линк
47 РД-11-143 09.05.2019 чл.35, ал.1, т.2, част I Росица Миткова Ненова съдебен секретар  
48 РД-11-144 09.05.2019 чл.35, ал.1, т.2, част II Росица Миткова Ненова съдебен секретар линк
49 РД-11-145 09.05.2019 чл.35, ал.1, т.2, част I Светла Величкова Величкова съдебен деловодител  
50 РД-11-146 09.05.2019 чл.35, ал.1, т.2, част II Светла Величкова Величкова съдебен деловодител линк
51 РД-11-147 09.05.2019 чл.35, ал.1, т.4 Светла Величкова Величкова съдебен деловодител  
52 РД-11-149 13.05.2019 чл.35, ал.1, т.2, част I Елисавета Борисова Илиева съдебен секретар  
53 РД-11-150 13.05.2019 чл.35, ал.1, т.4 Елисавета Борисова Илиева съдебен секретар  
54 РД-11-151 13.05.2019 чл.35, ал.1, т.2, част II Елисавета Борисова Илиева съдебен секретар линк
55 РД-11-152 13.05.2019 чл.35, ал.1, т.2, част I Соня Денчева Гъдева Главен счетоводител  
56 РД-11-153 13.05.2019 чл.35, ал.1, т.2, част II Соня Денчева Гъдева Главен счетоводител линк
57 РД-11-160 13.05.2019 чл.35, ал.1, т.2, част I Димитър Илиянов Янков призовкар  
58 РД-11-161 14.05.2019 чл.35, ал.1, т.2, част II Димитър Илиянов Янков призовкар линк
59 РД-11-162 14.05.2019 чл.35, ал.1, т.2, част I Виолина Тихомирова Тодорова съдебен секретар  
60 РД-11-163 14.05.2019 чл.35, ал.1, т.2, част II Виолина Тихомирова Тодорова съдебен секретар линк
61 РД-11-164 14.05.2019 чл.35, ал.1, т.2, част I Мариана Петкова Вачкова призовкар  
62 РД-11-165 14.05.2019 чл.35, ал.1, т.2, част II Мариана Петкова Вачкова призовкар линк
63 РД-11-166 14.05.2019 чл.35, ал.1, т.2, част I Красимира Атанасова Николова съдебен секретар  
64 РД-11-167 14.05.2019 чл.35, ал.1, т.2, част II Красимира Атанасова Николова съдебен секретар линк
65 РД-11-169 14.05.2019 чл.35, ал.1, т.2, част I Стефка Димитрова Митева съдебен секретар  
66 РД-11-170 15.05.2019 чл.35, ал.1, т.2, част II Стефка Димитрова Митева съдебен секретар линк
67 РД-11-169 14.05.2019 чл.35, ал.1, т.2, част I Стефка Димитрова Митева съдебен секретар  
68 РД-11-170 15.05.2019 чл.35, ал.1, т.2, част II Стефка Димитрова Митева съдебен секретар линк
69 РД-11-190 26.06.2019 чл.35, ал.1, т.2, част I - напускане Виолина Тихомирова Тодорова съдебен секретар  
70 РД-11-191 26.06.2019 чл.35, ал.1, т.2, част II - напускане Виолина Тихомирова Тодорова съдебен секретар линк
71 РД-11-192 26.06.2019 чл.35, ал.1, т.2, част I - назначаване Виолина Тихомирова Тодорова съдебен секретар  
72 РД-11-193 26.06.2019 чл.35, ал.1, т.2, част II - назначаване Виолина Тихомирова Тодорова съдебен секретар линк
73 РД-11-259 30.10.2019 чл.35, ал.1, т.2, част I - напускане Виолина Тихомирова Тодорова съдебен секретар  
74 РД-11-260 30.10.2019 чл.35, ал.1, т.2, част II - напускане Виолина Тихомирова Тодорова съдебен секретар линк
75 РД-11-261 30.10.2019 чл.35, ал.1, т.2, част I - напускане Лидия Красимирова Симеонова съдебен секретар  
76 РД-11-262 30.10.2019 чл.35, ал.1, т.2, част II - напускане Лидия Красимирова Симеонова съдебен секретар линк
77 РД-11-263 30.10.2019 чл.35, ал.1, т.2, част I - назначаване Виолина Тихомирова Тодорова съдебен секретар  
78 РД-11-264 30.10.2019 чл.35, ал.1, т.2, част II - назначаване Виолина Тихомирова Тодорова съдебен секретар линк
79 РД-11-265 30.10.2019 чл.35, ал.1, т.2, част I - назначаване Лидия Красимирова Симеонова съдебен секретар  
80 РД-11-266 30.10.2019 чл.35, ал.1, т.2, част II - назначаване Лидия Красимирова Симеонова съдебен секретар линк

 

Регистър на подадените декларации по чл.35, ал.1, т.1 по ЗПКОНПИ - служители

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация